Visie

Dit project vertrekt vanuit 2 verontrustende vaststellingen, die sterk aan elkaar gelinkt zijn:​

De eerste vaststelling is het feit dat er steeds meer elektrische toestellen gebruikt worden, maar dat onzorgvuldig gebruik soms tot ernstige gevolgen kan leiden. Vaak is men niet op de hoogte van het risico op elektriciteitsbranden. Zo ontstaan de laatste jaren meer en meer elektriciteitsbranden in de slaapkamer en woonkamer. Dit komt vooral door de vele elektrische toestellen die gebruikt worden en die ’s nachts opgeladen worden. ​

Een tweede vaststelling is dat er omtrent het fysische concept “elektriciteit” zeker nood is aan vernieuwende en eigentijdse activiteiten of projecten in het lager onderwijs en de 1ste graad secundair onderwijs.

Het is een concept waar jongeren dagdagelijks beroep op doen en dat alom aanwezig is, maar toch ‘onzichtbaar’. Vanuit deze context vertrekken we om zo hun eigen oplaadplek veilig te maken. ​