Welkom bij SmartSTEMBox

Elektriciteit vanuit een STEM visie

Homepage

Kinderen komen steeds meer in contact met oplaadbare toestellen. Heel wat speelgoed, tablets of smartphones werken op lithium-ion batterijen. Het belang om zorgvuldig om te gaan met deze toestellen is groot. We willen binnen dit project kinderen sensibiliseren om veilig om te gaan met heroplaadbare toestellen.

Op deze website wordt een lespakket aangeboden om dit doel te realiseren.

Het lespakket richt zich op de doelgroep derde graad lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs A- en B-stroom.