Onderzoek

SmartSTEMbox

Is een praktijkgericht onderzoek met een nauwe samenwerking tussen het expertisecentrum Smart Technology en Onderwijsinnovatie. ​

Binnen dit design based research onderzoek werd een praktische lesbundel voor de derde graad lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs uitgewerkt. Hedendaagse elektriciteit staat centraal en dit benadert vanuit een STEM-didactiek. 

Inleven in eigen oplaadplek

 

Vanuit de expertise die Smart Technology heeft rond het concept elektriciteit en de jarenlange expertise  rond STEM-onderwijs binnen het expertisecentrum onderwijsinnovatie,​ (zie https://vivesweb.be/sterkinstem/ ) kwam dit tot een degelijk project, zowel inhoudelijk als didactisch. ​

In het lestraject van ongeveer 8 lesuren worden de kinderen geconfronteerd met probleemstellingen vanuit een authentieke context, die ze kunnen oplossen via ‘onderzoeken’, ‘ontwerpen’ en ‘optimaliseren’.

In het lespakket is  steeds oog voor een koppeling aan STEM-gerelateerde doelstellingen zoals een probleemoplossend proces doorlopen binnen het ervaringsgebied energie maar ook het beargumenteren van bepaalde keuzes om STEM-problemen op te lossen, alsook  leerplandoelstellingen rond "energieomzettingen, duurzaamheid en veiligheid" van de verschillende netten.

Om te waken over de praktijkgerichtheid werd samengewerkt met 8 pilootscholen.  Op basis van try-outs werd het lespakket dan verder geoptimaliseerd. ​

Basisonderwijs

 • Paalbos Assebroek, 
 • De Plataan Roeselare,
 • De Ring Roeselare,
 • De Tandem Brugge

Secundair onderwijs

 • Ms Maerlant Blankenberge
 • 'T Saam Diksmuide
 • Stamina Brugge
 • Freinetschool Poperinge

Dit alles was mogelijk met dank aan deze pilootscholen alsook de provincie West Vlaanderen project Flankerend onderwijs en onderstaande bedrijven.

Bedrijven​

 • Minerva Cycling: kan met recht en rede trots zijn op de fietstraditie die het al meer dan een halve eeuw in ere houdt. Het bedrijf op het industrieterrein in Ieper werd in december 2013 echter jammerlijk getroffen door een zware uitslaande brand die het gebouw volledig in de as legt. Dit door een elektriciteitsbrand van een oplaadbare fietsbatterij.​

 • Kantoor Koen Tyberghien BV: Dit is een verzekeringsmakelaar. Een brandverzekering afsluiten voor uw woning (zowel als eigenaar als huurder) is een essentieel gegeven. Een verzekeringsmaatschappij wenst hun klanten ook te wijzen op de maatregelen die men kan nemen om hun woning brandveiliger te maken.​

 • Battery Supplies N.V: Zoals de naam reeds laat vermoeden, levert Battery Supplies alles dat van ver of van dichtbij met batterijen te maken heeft. In het gamma zitten onder meer start-batterijen voor auto’s, vrachtwagens, batterijen voor industriële reinigings-machines, hoogwerkers, golfwagens, heftrucks, UPS,… ​

 

Samenwerking scholen

 

SMB1

 

SMB2